Basiscursus reanimatie met AED duurt 4 uur . Kosten €30,00 (prijspeil augustus 2022)
Deze basiscursus is verdeeld over twee avonden. Bij deze basiscursus zijn maximaal 6 deelnemers aanwezig zodat er voldoende aandacht per leerling is om te leren reanimeren en een AED te bedienen.
De cursisten moeten wel fysiek in staat zijn om te kunnen reanimeren.
Een reanimatie bestaat uit het geven van compressies en beademen.
De combinatie van reanimeren en het inzetten van een AED geeft het slachtoffer de meeste overlevingskansen.
Bij deze cursus krijgt de cursist een lesboek en na afloop een certificaat van de hartstichting.

Certificaat
Dit is een officieel document en kan gebruikt worden ter aanvulling bij een BHV- of vakdiploma. Het is twee jaar geldig en op het certificaat worden de bijscholingen genoteerd. Het is raadzaam om jaarlijks uw bijscholingen (herhalingsles) te volgen.

Herhalingsles reanimatie met AED duurt 2 uur. Kosten €12,50 (prijspeil  augustus 2022)
Als u bij ons een basiscursus of herhalingsles gevolgd heeft, wordt u daarna jaarlijks door ons geattendeerd om uw bijscholing weer te volgen.
De cursusdatums vindt u op de website.

                         Leslocatie                                

Ontmoeten aan de Donge
Lage Ham 190
5102 AE Dongen

Basiscursus of herhalingsles op eigen locatie?
Tot voor kort hebben we deze service kunnen aanbieden. Helaas is dat niet meer mogelijk. Wij ontvangen u graag op de locatie aan de Lage Ham 190 te Dongen die ons ter beschikking is gesteld. U bent daar van harte welkom.

Kosten declareren
De kosten van een basiscursus of herhalingsles kunt u bij veel ziektekosten-verzekeraars declareren. U krijgt hiervoor van ons digitaal een kwitantie toegestuurd.

Cursusdatums

 Om een lesmoment doorgang te laten vinden is minimaal een vulling met vier cursisten nodig.

Datum       lestype    max.   vulling      Aanvang
Wo 19-06 Basiscursus 6 5 19.30 uur
Ma 24-06 Herhaling 8 8 19.30 uur
Wo 26-06 Basiscursus 6 5 19.30 uur