Basiscursus reanimatie met AED duurt 4 uur . Kosten €30,00 (prijspeil augustus 2022)
Deze basiscursus is verdeeld over twee avonden. Bij deze basiscursus zijn maximaal 6 deelnemers aanwezig zodat er voldoende aandacht per leerling is om te leren reanimeren en een AED te bedienen.
De cursisten moeten wel fysiek in staat zijn om te kunnen reanimeren.
Een reanimatie bestaat uit het geven van compressies en beademen.
De combinatie van reanimeren en het inzetten van een AED geeft het slachtoffer de meeste overlevingskansen.
Bij deze cursus krijgt de cursist een lesboek en na afloop een certificaat van de hartstichting.

Certificaat
Dit is een officieel document en kan gebruikt worden ter aanvulling bij een BHV- of vakdiploma. Het is twee jaar geldig en op het certificaat worden de bijscholingen genoteerd. Het is raadzaam om jaarlijks uw bijscholingen (herhalingsles) te volgen.

Herhalingsles reanimatie met AED duurt 2 uur. Kosten €12,50 (prijspeil  augustus 2022)
Als u bij ons een basiscursus of herhalingsles gevolgd heeft wordt u daarna jaarlijks door ons geattendeerd om uw bijscholing weer te volgen.
De cursusdatums vindt u op de website.

                         Leslocatie                                

Businesspoint Dongen
Lage Ham 190
5102 AE Dongen

Basiscursus of herhalingsles op eigen locatie?
Als u zich met een groep van 6 â 8 personen (of meer) wilt aanmelden, kunnen wij de cursus op uw locatie verzorgen. Dit is ideaal voor bedrijven, instellingen en verenigingen, maar zeker ook voor particuliere initiatieven. Wij verwachten dan doorgaans dat u zelf een cursuslocatie beschikbaar heeft. De dagen en tijdstippen van deze cursus bepalen we in overleg. Voor een basiscursus of een herhalingscursus op locatie gelden andere tarieven.

Kosten declareren
De kosten van een basiscursus of herhalingsles kunt u bij veel ziektekosten-verzekeraars declareren. U krijgt hiervoor van ons digitaal een kwitantie toegestuurd.

Cursusdatums

 Om een lesmoment doorgang te laten vinden is minimale een vulling met vier cursisten nodig.

Datum      Soort    Max. aantal    Nog vrij     AanvangMa 05 juni  Herhaling 8 7 14.00 uur
Di 13 juni  Herhaling 8 8 19.30 uur
Ma 19 juni  Herhaling 8 8 19.30 uur
Ma 26 juni  Herhaling 8 6 19.30 uur