Basiscursus reanimatie met AED duurt 4 uur . Kosten €27,50 (prijspeil 2021)
Deze basiscursus is verdeeld over twee avonden. Bij deze basiscursus zijn maximaal 6 deelnemers aanwezig zodat er voldoende aandacht per leerling is om te leren reanimeren en een AED te bedienen.
De cursisten moeten wel fysiek in staat zijn om te kunnen reanimeren.
Een reanimatie bestaat uit het geven van compressies en beademen.
De combinatie van reanimeren en het inzetten van een AED geeft het slachtoffer de meeste overlevingskansen.
Bij deze cursus krijgt de cursist een lesboek en na afloop een certificaat.

Certificaat
Dit is een officieel document en kan gebruikt worden ter aanvulling bij een BHV- of vakdiploma. Het is twee jaar geldig en op het certificaat worden de bijscholingen genoteerd. Het is raadzaam om jaarlijks uw bijscholingen (herhalingsles) te volgen.

Herhalingsles reanimatie met AED duurt 2 uur. Kosten €10,- (prijspeil 2021)
Als u bij ons een basiscursus of herhalingsles gevolgd heeft wordt u daarna jaarlijks door ons geattendeerd om uw bijscholing weer te volgen.
De cursusdatums vindt u op de website.

Leslocatie
Jeugdcentrum Klein-Dongen-Vaart
Vaartweg 87A
5106 NB Dongen

Basiscursus of herhalingsles op eigen locatie?
Als u zich met een groep van 6 â 8 personen (of meer) wilt aanmelden, kunnen wij de cursus op uw locatie verzorgen. Dit is ideaal voor bedrijven, instellingen en verenigingen, maar zeker ook voor particuliere initiatieven. Wij verwachten dan doorgaans dat u zelf een cursuslocatie beschikbaar heeft. De dagen en tijdstippen van deze cursus bepalen we in overleg. Voor een basiscursus of een herhalingscursus op locatie gelden andere tarieven.

Kosten declareren
De kosten van een basiscursus of herhalingsles kunt u bij veel ziektekosten-verzekeraars declareren. U krijgt hiervoor van ons digitaal een kwitantie toegestuurd.

Cursusdatums

Wij houden rekening met de maatregelen in verband met het Corona virus. Het is belangrijk dat u de pagina Nieuws leest voor de maatregelen en afspraken die gelden voor het volgen van een basis- of herhalingscursus. Om een lesmoment doorgang te laten vinden is minimale een vulling van vier cursisten nodig.

Datum      Soort Max. aantal    Nog vrij Aanvang
Do19-05  Herhaling    8    5  14.00 uur
Ma 23-05  Herhaling     8      7        19.30 uur
Ma 30-05  Herhaling     8    2      19.30 uur