Weet wat je moet doen bij een hartstilstand.

Reanimeren is een combinatie van hartmassage en mond op mondbeademing. Hierdoor blijft de bloedsomloop en daarmee het zuurstoftransport kunstmatig op gang. Met deze reanimatie overbrug je de periode totdat de professionele hulpverlening ter plaatse is en voorkom je hersenbeschadiging. Blijf doorgaan met reanimeren totdat iemand anders het overneemt. Bij veel reanimaties wordt ook een AED ingezet. Dit verhoogt de overlevingskansen van het slachtoffer.
Reanimatie is van levensbelang, niet alleen bij een hartstilstand als gevolg van een hartinfarct maar er kunnen ook andere oorzaken zijn voor een hart-/ ademhalingsstilstand. Denk bijvoorbeeld aan verdrinking, verslikking, verstikking en vergiftigingen. Ook dan kan reanimatie levensreddend zijn.

Reanimeren is een emotionele gebeurtenis
Reanimeren is een zeer indrukwekkende en emotionele gebeurtenis. Bij het verwerken van deze ervaring helpt het als de betrokkenen hun verhaal kunnen doen.
Hierbij enkele tips voor mensen die hebben gereanimeerd.
– Zoek contact met (de familie van) het slachtoffer en praat samen.
– Praat met uw huisarts of uw reanimatie-instructeur.
– Spreek met mensen die hebben geholpen bij de reanimatie.
– Neem contact op met de informatielijn van de Hartstichting
– Neem contact op met de luisterlijn van Sensoor Tel. 0900-0767