Voor de volgorde van handelen bij de basale reanimatie
van volwassenen tijdens COVID-19 pandemie verwijzen we u naar de de Nederlandse Reanimatieraad

Cursussen in Coronatijd.

Maandag 7 maart 2022:
In lijn met de versoepelingen zoals die zijn afgekondigd, hanteren wij geen maatregelen. Wij verzoeken u wel om bij klachten niet deel te nemen aan de cursus waarvoor u zich heeft opgegeven. Wilt u uw afmelding via de mail tijdig doorgeven? Het e-mailadres is reanimatiedongen@gmail.com.