– we verhuisd zijn naar een andere leslocatie? We hebben een gastvrij plekje aangeboden gekregen in het Businesspoint, Lage Ham 190 in Dongen.

 – wij u verzoeken om bij ziekteklachten niet deel te nemen aan de cursus waarvoor u zich heeft opgegeven? Wilt u uw afmelding via de mail tijdig doorgeven? Het e-mailadres is reanimatiedongen@gmail.com.

– de hartstichting meewerkt aan een onderzoek naar een smartwatch die hartfalen registreert en zelf direct 112 gaat bellen?

– u, als voorbereiding op uw basiscursus of herhalingsles, eerst de korte spoedcursus op de website van de hartstichting moet doen?       https://www.hartstichting.nl/zoeken?searchQuery=spoedcursus

-wij op zoek zijn naar personen die zitting willen nemen in het bestuur van onze stichting.

-wij zoeken naar iemand die ons wilt helpen met het webdesign van deze website.