Voor de volgorde van handelen bij de basale reanimatie
van volwassenen tijdens COVID-19 pandemie verwijzen we u naar de de Nederlandse Reanimatieraad

Cursussen in Coronatijd.

01 augustus 2021: In september gaan we weer starten met de reanimatiecursussen als de COVID maatregelen van de overheid dit toelaten.
-De groepen zijn kleiner dan in het verleden.
-In  de pauze kunt u weer drinken kopen aan de bar en dit drinken op b.v. uw zitplaats.
-Iedere cursist krijgt bij de les een eigen gelaatshuid voor het beademen