Voor de volgorde van handelen bij de basale reanimatie
van volwassenen tijdens COVID-19 pandemie verwijzen we u naar de de Nederlandse Reanimatieraad

Cursussen in Coronatijd.

05 Mei 2021: We hebben van de hartstichting bericht ontvangen dat de reanimatielessen weer hervat kunnen worden met met in achtneming van de coronamaatregelen.