Reanimeren

Weet wat je moet doen bij een hartstilstand.

Reanimatie is een combinatie van hartmassage en mond-op-mondbeademing. Hierdoor blijft de bloedsomloop en daarmee het zuurstoftransport kunstmatig op gang. Je overbrugt tijd totdat de ambulances er zijn en voorkomt hersenbeschadiging. Stop daarom nooit met reanimeren. Blijf doorgaan totdat iemand met een AED (Automatische Externe Defibrillator) arriveert en/of totdat ambulancezorgverleners de reanimatie van je overnemen.
Reanimatie is van levensbelang, niet alleen bij een hartstilstand als gevolg van een hartinfarct, maar er kunnen ook andere oorzaken zijn voor een hart en/of ademhalingsstilstand. Denk bijvoorbeeld maar aan verdrinking, verslikking, verstikking, ongevallen (waaronder die met elektriciteit) en vergiftigingen. Ook dan is reanimatie levensreddend.

Reanimatie; een emotionele gebeurtenis

Reanimeren is een zeer indrukwekkende en emotionele gebeurtenis. Bij het verwerken van deze ervaring helpt het als betrokkenen hun verhaal kunnen doen.
Hierbij enkele tips voor mensen die hebben gereanimeerd:
- Zoek contact met (de familie van) het slachtoffer en praat samen over wat er gebeurd is.
- Praat met uw reanimatie-instructeur en/of huisarts.
- Spreek met mensen die hebben geholpen bij de reanimatie.
- Neem contact op met de Informatielijn van de Hartstichting via telefoonnummer 0900 3000 300
(bereikbaar van 9 -13 uur, lokaal tarief) en per e-mail (informatielijn@hartstichting.nl).
De voorlichters luisteren naar uw verhaal en helpen u verder.
Ook kunt u contact opnemen met Sensoor via www.federatie.sensoor.nl of 0900-0767, dag en nacht bereikbaar.