AED (Automatische Externe Defibrillator)De AED (Automatische Externe Defibrillator) is een apparaat dat een stroomstoot kan toedienen bij een hartstilstand ten gevolge van een bepaalde ritmestoornis. Deze ritmestoornis is veelal het gevolg van een hartinfarct. Hoe eerder de stroomstoot kan worden toegediend, hoe groter de overlevingskans.

Er zijn vele merken op de markt maar alle apparaten hebben hetzelfde werkingsprincipe. Ze geven een stroomstoot af die het hart weer in een normaal ritme kan brengen. Sommigen zijn volledig automatisch, bij anderen moet de bediener nog een knop indrukken om de stroomstoot toe te dienen aan het slachtoffer.
Het apparaat is speciaal ontworpen zodat iedereen bediener van een AED kan worden. Het is een volledig veilig en betrouwbaar apparaat. In de cursus zult u het bedieningsgemak van de AED ervaren en zult u leren het apparaat met vertrouwen te gebruiken.

klik hier voor een overzicht van de beschikbare AED's in de gemeente Dongen.

Niet alle AED’s op genoemde locaties in het overzicht zijn 24 uur bereikbaar.
De werkgroep “Dongen AED-Proof” beoogt de AED’s 24 uur per dag voor iedereen in Dongen bereikbaar te maken. Hiervoor is naast de opgeleide burgerhulpverleners en het aantal AED’s, ook het AED-Alert systeem van enorm belang.